Nhóm người dùng ArchLinux Việt Nam

Đây là trang chủ của nhóm người Việt Nam dùng ArchLinux. Tên tiếng Anh của nhóm là VAUG (Vietnamese ArchLinux Users Group.)

Trang chủ này được thiết kế để mọi thành viên đều có khả năng thay đổi, chỉnh sửa, nhằm cung cấp các thông tin, tài liệu tốt nhất cho những người dùng Arch ở mức độ cơ bảntrung bình.

Nhóm ArchLinuxVn hoạt động qua các kênh chính: nhóm thưkênh irc. Ngoài ra còn có các kênh như SkypeFacebook.

Một số thành viên cùng nhau phát triển các dự án chung tại github. Tất cả các thành viên mới đều được hoan nghênh tham gia vào một trong các kênh liên lạc này.

Nếu bạn muốn tìm hiểu về ArchLinux hoặc muốn giao lưu, kết bạn với những người Việt Nam khác đang dùng ArchLinux, trang web này cùng với tài liệu và các kênh liên lạc của nó sẽ giúp ích cho bạn!

Để viết bài cho ArchLinuxVn, mời bạn xem Author’s Guide.

----
11 commit(s) 2 author(s);
last updated by Ky-Anh Huynh @ Thu Oct 9 11:42:43 2014 +0700

Trang này là một phần của ArchLinuxVn,
 và được phân phối với giấy phép CC BY-SA 3.0.

Bạn được Sao chép, Chia sẻ, Phân phối trang này dưới điều kiện sau:

(1) Bạn phải ghi tên tác giả ArchLinuxVn và giấy phép; tuy nhiên không
    được hàm ý tác giả  trao trang này hay quyền sử dụng trang này cho bạn;
(2) Nếu bạn sử dụng, chuyển đổi, hoặc xây dựng dự án từ nội dung được chia sẻ này,
    bạn phải áp dụng giấy phép này hoặc giấy phép khác có các điều khoản tương tự
    như giấy phép này cho dự án của bạn.