Security

Thẻ:

Bất kỳ góp ý, câu hỏi liên quan tới sự an toàn của ArchLinuxVn và các thành phần liên quan, vui lòng gửi thư riêng về info at archlinuxvn.org hoặc nhóm thư của dự án (trường hợp vấn đề có thể công bố công cộng).

Với các thông điệp cần mã hóa vui lòng sử dụng chìa khóa PGP công cộng 503CDEA5 có thể tìm thấy ở một trong các địa chỉ sau

Chân thành cảm ơn.

----
1 commit(s) 1 author(s);
last updated by icy @ Wed Mar 27 16:55:12 2013 +0700

Trang này là một phần của ArchLinuxVn,
 và được phân phối với giấy phép CC BY-SA 3.0.

Bạn được Sao chép, Chia sẻ, Phân phối trang này dưới điều kiện sau:

(1) Bạn phải ghi tên tác giả ArchLinuxVn và giấy phép; tuy nhiên không
    được hàm ý tác giả  trao trang này hay quyền sử dụng trang này cho bạn;
(2) Nếu bạn sử dụng, chuyển đổi, hoặc xây dựng dự án từ nội dung được chia sẻ này,
    bạn phải áp dụng giấy phép này hoặc giấy phép khác có các điều khoản tương tự
    như giấy phép này cho dự án của bạn.